Länsstyrelsens externa webbGIS


Den 3e december stänger Länsstyrelserna sin gamla plattform för webbGIS, då denna saknar stöd i många webbläsare. Du kommer bli omdirigerad till denna sida:
http://extra.lansstyrelsen.se/gis/Sv/Pages/karttjanster.aspx